STIFTELSEN HÅKON LIUS MINNESFOND verkar för att synliggöra och premiera unga konstnärer som arbetar i hans anda, disciplinöverskridande inom film och de fria konsterna.

Struktur/Utdelning/Fondering
Beslut kring hur fonderade pengar skall utdelas till stipendiater, storlek och sökningsförfarande
beslutas efter att stiftelsens styrelse beretts och tillträtt.

Vi ämnar bygga upp fonden under det närmaste året och börja stipendieutdelning under nästa år.

Bidrag sänds till: Bankgiro 5185-8827

För bidrag från länder utanför Sverige: Migma Film AB
BIC/IBAN HANDSESS/SE586000 0000 0002 9554 5402

Håkon såg berättelsen som en besvärjelse där verklighet och fantasi formades till sinnlig kunskap där tanke och känsla förenades och slutligen manifesterades i konstnärlig handling och gestaltning.
– Berättelsen måste vara sprungen ur ditt hjärta! Våga berätta om det som gör ont – men gör det samtidigt med humor och kärlek, sade Håkon.
Det unika med Håkons arbetssätt var att inte veta allt från början. Han vände och vred på begrepp – på tid och rum. ”Någonstans fanns det en blå dörr längst bak, som ännu aldrig öppnats”, sade han.
Han var inte rädd att undersöka mellanrummen och invänta det sällsynta i mötet med varje skådespelare. Att ha tillit.
Håkon talade om nolläget. Att våga låna ut sig till ödet – rollen och uppgiften. Hur vi skulle arbeta oss bort från ”skådespelarfåfängan”. Att ha någonting på hjärtat och blotta det var det viktigaste för honom. Han var en mästare på att se, lyssna och formulera sig när det gällde att få skådespelarna att borra sig in mot ett centrum – att inte leverera klichéer.