Isolerad på Göteborg International Film Festival

Posted on Jan 9, 2013

Isolerad visas åter igen på Göteborg International Film Festival i sektionen Svensk långfilm 2012.
Söndagen den 3 februari kl 20.00 på Hagabion.

http://filmweb01.filmfestival.org/filmfestival/info/sv/festivalprogram/programentry?filmId=182510